BusinESStrip

Business trip är en chans för alla ESS:are att få komma i kontakt med företag i olika delar av Sverige. Evenemanget Business trip startades våren 2013 och har sedan dess varit mycket uppskattat och inspirerande. Vi har varit i Stockholm och Göteborg och besökt företag som Volvo, Swedbank, Liseberg, Veckans Affärer, Prime, Riksgälden och Näringsdepartementet. Under resan få våra medlemmar en inblick i företagens olika verksamheter och chans att knyta kontakter inför framtiden. Dessutom har vi sjukt kul tillsammans.

Under BusinESStrip 2016 fick Kalmar Ess medlemmar möjlighet att hänga med till Malmö den 7-8 april. BusinESStrip är till för att ge studenter inblick i arbetsmarknaden, dess uppbyggnad samt hur olika företag arbetar. Årets projektledare var Tove Pallin och Isabell Szabo.

Projektledarnas mål var att ge studenterna möjligheten att träffa och nätverka med olika företag och komma tillbaka till Kalmar fyllda av inspiration, motivation och glädje.

De ville ge studenterna möjligheten att se företag och näringslivet ur ett nytt, intressant och roligt perspektiv. Temat på årets Businesstrip blev därför Framgång, Hållbarhet och Nytänk.
Resan bestod av tre företagsbesök samt en gemensam kvällsaktivitet för studenterna.

Första besöket var på Orkla Foods Sveriges huvudkontor, en av Sveriges största leverantörer inom dagligvaruhandel. Här fick studenterna bland annat ta del av hur de arbetar för att nå just framgång och hållbarhet.

Andra besöket var på Media Evolution City, ett företagshus där företagen arbetar tillsammans. Här delade de med sig av varför det är viktigt att tänka nytt och arbeta tillsammans för på så sätt nå helt nya nivåer av både hållbarhet och framgång.

Det sista besöket bestod av ett studiebesök på Minc Inkubator. Här fick studenterna också ha en diskussionsgrupp tillsammans med Tobias Skildfat ang. hur man lyckas med det man själv vill.

I sammantaget en mycket lyckad resa och vi ser redan nu fram emot BusinESStrip 2017!