Företagsgruppen

En central funktion inom Näringslivsutskottet är Företagsgruppen som verkar för att etablera nya, samt bibehålla befintliga kontakter med företag i näringslivet. Gruppen, likt utskottet i sin helhet, arbetar relationsbyggandet för genomförandet av olika aktiviteter som utskottet arrangerar, samt är essentiellt för uppfyllandet av utskottets främsta syfte – att bygga broar mellan studenter och näringsliv. Gruppens primära uppgift är således att understödja samtliga projekt som utskottet arrangerar, förhandla fram och skriva nya avtal samt bibehålla sina individuella företagskontakter med en kontinuerlig och öppen dialog.

 

Kontakt:

E-post – partner@kalmaress.se

Tele          – 073 6388312