Linnéuniversitetet

Linnéuniversitet är resultatet av en vilja att öka kvaliteten, attraktionskraften och utvecklingspotentialen för utbildning och forskning, och att spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället.

Kalmar ESS tillhör Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar.