Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet arbetar med att sammanföra dig som student med näringslivet, både på ett lokalt och rikstäckande plan. Genom att anordna olika event för studenter verkar näringslivsutskottet för att bredda studenternas kontakt med det kommande arbetslivet och ge en bra möjlighet till att knyta viktiga kontakter inom näringslivet. Att nätverka och knyta kontakter under din studietid är otroligt viktig och breddar möjligheterna för att sedan få in en fot på till exempel kommande ex-jobb eller framtida drömjobb. Med rätt kontakter och ett brett nätverk kan man ta sig långt. För att sammanföra studenter och näringsliv anordnar näringslivsutskottet gästföreläsare, företagsfrukostar och andra event.

Näringslivsutskottet arbetar nära föreningens projektgrupper för att skapa ett samarbete mellan föreningen och företag.

Om du är företag och vill synas i samband med Kalmar ESS och nå ut till våra ca 900 medlemmar, kontakta Martin Olofsson, ordförande för näringslivsutskottet naringsliv@kalmaress.se.