Din studentförening

IDEELLT ARBETE
Kalmar ESS är en studentförening som drivs av studenter, för studenter. Vi arbetar ideellt vid sidan av studierna för att göra studietiden i Kalmar så kvalitativ, rolig och minnesvärd som möjligt. Kalmar ESS står för Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap och det är just vad vi är. Vi är ekonomistudenter som går olika program och inriktningar, men det vi har gemensamt är vår förening Kalmar ESS. Föreningen är ingen vinstdrivande organisation utan vi strävar efter att alla pengar ska gå ut till medlemmarna genom olika aktiviteter. Kalmar ESS är Linneuniversitetet i Kalmars största studentförening med ca 800 medlemmar.

EVENEMANG
Kalmar ESS anordnar mängder av olika aktiviteter och engagemang för dig som student. Dessutom driver vi viktiga frågor som rör din utbildning och hjälper dig att knyta kontakter med näringslivet både under och efter studietiden.

Ett urval av det som anordnas av ESS är höstintroduktion genom introduktionskommittén, sittningar med olika teman, föreläsningar, sociala aktiviteter så som volleyboll- och brännbollsturneringar, utbildningsbevakning, karriärsdagar med mera. Det är du som medlem som är med och påverkar vad du vill att Kalmar ESS ska anordna för aktiviteter och vilka frågor vi ska driva.

UPPBYGGNAD
Kärnan i Kalmar ESS är styrelsen med åtta stycken ledamöter som röstas in på ett invalsmöte varje år. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, intendent, ordförande för näringslivsutskottet, ordförande för utbildningsutskottet, ordförande för marknadsföringsutskottet och ordförande för sociala utskottet. I varje utskott sitter mellan 3-13 personer som stödjer den ansvarigas arbete.

När vi anordnar speciella evenemang tillsätter vi en projektgrupp som ansvarar för planering och genomförandet. VI har projektgrupper när vi anordnar våra årliga evenemang; introduktionen, examensbalen, examensceremonin, SM i ekonomi, businESS day, businESS trip, och studentruset.

Blivande ettor under introduktionen 2014

Studentruset 2015

Snygga killar under maskeradbalen 2015

Ekonomprogrammet under examensceremonierna 2015

Introduktionen 2015