Organisationsstruktur

Kalmar ESS styrelse består av ett presidium med ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig och intendent. I styrelsen sitter också de fyra utskottsordförande för våra tre huvudsakliga verksamhetsområden: utbildning, näringsliv, sociala och marknadsföring. Introduktionskommittén är en projektgrupp som ansvarar för att anordna introduktionen och välkomna nya studenter till Ekonomihögskolan i Kalmar varje hösttermin.