Examensceremonierna

"Ekonomihögskolan examensceremonier för avgående studenter är ett gemensamt projekt mellan Kalmar ESS och Ekonomihögskolan. Studenter ifrån Kalmar ESS leder projektet som finansieras av Ekonomihögskolan.

Examensceremonierna äger rum i början av juni och då erhåller avgående studenter ett diplom av Ekonomihögskolan för sin studietid vid Linnéuniversitetet. Vid examensceremonierna avtackas studenterna av respektive programansvariga under diplomeringen och det delas ut stipendier för bästa examensarbeten och Årets programstudent. Utöver det består ceremonin av sång och musik samt tal från dekan, programansvariga och studenter. Examensceremonierna delas upp på dagar då ena dagen är tillägnade kandidatexaminander och den andra dagen magisterexaminander.

Projektgruppens uppgift är att under vårterminen administrera allt ifrån bokningar av lokal och musik, utskick av inbjudan, sammanställning av dessa och hålla löpande kontakt med programansvariga, dekan och personal samt planera körscheman. Det finns en projektplan att följa så detta är ypperligt tillfälle för dig som vill få erfarenhet kring projektledning. Det är ett ansvarsfullt uppdrag då detta är dagen många studenter längtar efter men samtidigt ett roligt projekt med många olika moment som marknadsföring, budgetering och detaljplanering. Det bästa med projektet är att få göra studenternas sista dag på Ekonomihögskolan till en glädjefyllt och minnesvärd avslutning."

- Cecilia Gustafsson, projektledare för Ekonomihögskolans Examensceremonier 2014

CIV & HRM klasserna under examensceremonierna under våren 2015