Projektledningsgruppen

För att på ett mer praktiskt sätt bygga broar mellan studenter och näringsliv arrangerar utskottet olika aktiviteter och evenemang, exempelvis arbetsmarknadsdagen BusinESSday såväl som arbetsmarknadsresan BusinESStrip. Projektledningsgruppen anordnar och planerar dessa samt tittar på nya sätt att skapa plattformar för att sammanföra studenter med näringslivet. Det primära syftet med dessa projekt är att genom intressanta och inspirerande möten ge värdefulla kunskaper och kontakter inför framtiden. I projektledningsgruppen bubblar kreativiteten parallellt med organisering, struktur och ledarskap, där samarbete även är en av de viktigaste egenskaperna. Tillsammans är vårt mål att ge liv åt minnesrika och viktiga arbetsmarknadsevent för Kalmar ESS studenter.

Kontakt:

E-post-naringsliv@kalmaress.se