S.E.R.O

"Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O) är sedan 1975 en paraplyorganisation för ekonomiföreningar och-kårer. Vårt mål är att öka de svenska ekonomstudenterna konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi ska vara en resurs för våra medlemmar samt på ett nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare."