KlassbESStisar

KlassbESStisarna är i år 15 personer som noga valts ut utav IK under våren. De är också med och planerar introduktionen och ansvarar bland annat för den galna sittningen som anordnas den andra introduktionsveckan. KlassbESStisarna kommer vara med på alla aktiviteter under introduktionsveckorna och kommer på så vis alltid finnas där för dig.

Du känner igen klassbESStisarna på deras rosa t-shirts.

MEM: Oskar Andersson & Jenny Hildingsson

DSM: Amanda Andersson & Amanda Trenter

TUR: Anna Sjöberg & Malin Malmsten

EKO: Johannes Henricsson, Sofia Werner & Joacim Rudman

PIA: Aumarin Sukkasem & Adam Ågehäll

HRM: Amanda Färm & Markus Bodbacka

CEM: Jonathan Gustafsson & Ebba Axlund

KB 2017