IK

Introduktionskommittén som även kallas IK, är en projektgrupp som under våren och sommaren förbereder och planerar introduktionsveckorna för alla nya ekonomistudenter som börjar till hösten. De organiserar aktiviteter, bland annat tre sittningar, volleybollturnering, klasskamp, stadskamp och Amazing Race. Allt detta sker i samarbete med övriga Kalmars studentföreningar, Kalmar kommun och Kalmar Studentliv för att skapa den optimala introduktionen för de nya studenterna. I år kommer introduktionskommittén ledas av projektledare Max Hemström och vice projektledare Sara Faraj.

IK består av 8 glada ekonomistudenter som tillsammans ansvarar för bland annat marknadsföring, sponsring, säkerhet, kommunikation och evenemang. Deras uppgift är helt enkelt att se till att allt ska fungera och löpa så smidigt som möjligt under de två introduktionsveckorna här i Kalmar.

Så här ser årets introduktionskommité ut:

Projektledare - Max Hemström.

Vice projektledare - Sara Faraj.

Stabsansvarig - Hampus Söderlund och Charlotte Stockhaus. Dessa har huvudansvaret för att välja ut KlassbESStisar och bESStisar, samt se till så att de sköter sina uppgifter och är på rätt plats vid rätt tillfälle.

Marknadsföringsansvarig - Isabell Szabo. Ansvarar för marknadsföringen, allt från introduktionshäften till sociala medier.

Kommunikatör - Elina Olsson. Sköter kommunikationen mellan IK och styrelsen, men även den som kommunicerar med nollorna och andra deltagande via evenemanget på Facebook.

Aktivitetsansvarig - Veronica Ahlström. Har huvudansvaret för (dags)aktiviteterna under introduktionen.

Sittningsansvarig - Malin Forsvall. Planerar och har huvudansvaret för introduktionens sittningar.

Årets IK Övre raden från vänster: Veronica Ahlström, Malin Forsvall, Isabell Szabo, Charlotte Stockhaus. Nedre raden från vänster: Max Hemström, Elina Olsson, Sara Faraj. Liggande: Hampus Söderlund.