IK

Introduktionskommittén som även kallas IK, är en projektgrupp som under våren och sommaren förbereder och planerar introduktionsveckorna för alla nya ekonomistudenter som börjar till hösten. De organiserar aktiviteter, bland annat tre sittningar, volleybollturnering, klasskamp, stadskamp och Amazing Race. Allt detta sker i samarbete med övriga Kalmars studentföreningar, Kalmar kommun och Kalmar Studentliv för att skapa den optimala introduktionen för de nya studenterna. I år kommer introduktionskommittén ledas av projektledare Max Hemström och vice projektledare Sara Faraj.

IK består av 8 glada ekonomistudenter som tillsammans ansvarar för bland annat marknadsföring, sponsring, säkerhet, kommunikation och evenemang. Deras uppgift är helt enkelt att se till att allt ska fungera och löpa så smidigt som möjligt under de två introduktionsveckorna här i Kalmar.

Så här ser årets introduktionskommité ut:

Projektledare - Erik Hedman.

Vice projektledare - Josephine Ganfjord.

Stabsansvarig - Joacim Rudman och Pernilla Åberg. Dessa har huvudansvaret för att välja ut KlassbESStisar och bESStisar, samt se till så att de sköter sina uppgifter och är på rätt plats vid rätt tillfälle.

Marknadsföringsansvarig - Josefin Svensson. Ansvarar för marknadsföringen, allt från introduktionshäften till sociala medier.

Kommunikatör - Patrik Anvo. Sköter kommunikationen mellan IK och styrelsen, men även den som kommunicerar med nollorna och andra deltagande via evenemanget på Facebook.

Aktivitetsansvarig - Tua Tägtström. Har huvudansvaret för (dags)aktiviteterna under introduktionen.

Sittningsansvarig - Karin Hammers. Planerar och har huvudansvaret för introduktionens sittningar.