Studentruset

"2015 var jag projektledare för Studentruset som Kalmar ESS arrangerar. Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt. Det absolut bästa med Studentruset var att se så många människor delta och ha trevligt.

Studentruset är ett projekt som kräver väldigt mycket förarbete. År 2015 skaffade vi helt nya sponsorer, vilket krävde lite mer arbete än om man skulle använda samma sponsorer som tidigare år, men det var väldigt roligt att bredda vyerna lite. I år satsade vi på att få alla studentföreningar att delta i studentruset och målet var att ge studenterna en möjlighet att träffas och umgås tillsammans, utan att alkohol var involverad. Jag valde att arbeta med en projektgrupp med en representant från varje förening för att få alla att känna sig välkomna, då jag tidigare förstått att den svåra biten skulle bli att kommunicera ut budskapet så alla ska känna sig välkomna. Och det lyckades vi med detta år, då vi slog deltagarrekord! Det var lite extra jobb att få med så många olika typer av människor, men det nedlagda arbetet fick jag tillbaka när dagen väl kom. Ett projekt som Studentruset är en fantastisk start för den som funderar på att jobba med något inom projektledning i framtiden. Man möter både motgång och medgång, vilket resulterar erfarenhet inom området. Det är en sak att läsa sig till hur man arrangerar ett projekt som studentruset, och det är en helt annan sak att verkligen genomföra det. Det är en erfarenhet som jag personligen värderar väldigt högt. Avslutningsvis vill jag säga att projektet är helt fantastiskt roligt, där man som projektledare beblandas med både näringsliv, olika föreningar och vänner."

-Linnea Broman, projektledare för studentruset 2015